OZZ PO

Obywatelski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty

OŚWIADCZENIE
w związku z podszywaniem się pod
Obywatelski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty

W związku z anonimowym podszywaniem się pod Obywatelski Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i rozsyłaniem nieprawdziwych pism informujących jakoby nasz Związek przygotował informacje prawne związane z zapowiedzianym przez ZNP strajkiem  informujemy, że nie podejmowaliśmy takich działań i nie rozsyłamy tego typu pism. Ponadto jedynym oficjalnym mailem OZZ PO jest zwiazekozzpo@wp.pl, pisma wysyłane przez nas zawsze opatrzone są pieczęciami i podpisem Prezesa Zarządu.

Z uwagi na naruszenie tym działaniem naszego dobrego imienia sprawę skierujemy do organów ścigania.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 537 247 395 lub w drodze mailowej

Jesteśmy Związkiem Zawodowym z centralą w Białymstoku. Obecnie skupiamy przede wszystkim pracowników oświaty – nauczycieli, wykładowców, pracowników administracji i obsługi. Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, rozszerzamy swoją działalność na inne branże - sprzedawcy, pracownicy administracji, lekarze, pielęgniarki, robotnicy – każdy zatrudniony znajdzie u nas swoją sekcję. Nasze doświadczenie, codzienna pomoc pracownikom, konstruktywna współpraca z pracodawcami oraz liczne zgłoszenia do związku z innych branż skłoniły nas do otworzenia związku na wszystkich! Jeśli chcesz zyskać pewność zatrudnienia, lepsze warunki pracy, jesteś zaangażowanym pracownikiem - DOŁĄCZ DO NAS !!!.
Zapraszamy! Z nami będziesz pewny swojej kariery zawodowej! 
  • reprezentujemy interesy pracownika przed pracodawcą
  • obejmujemy szczególną ochroną stosunek pracy 
  • zapewniamy opiekę prawną 
  • służymy pomocą w karierze zawodowej, wspieramy rozwój 
  • walczymy o polepszenie warunków pracy 
  • budujemy wspólnotę i dajemy poczucie przynależności
  • dbamy o godne warunki życia członków Związku 
  • zapewniamy naszym członkom poczucie bezpieczeństwa

Aby wstąpić do Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty, należy złożyć w biurze Związku (bądź przesłać pocztą) własnoręcznie wypełnioną Deklarację (do pobrania w zakładce: dokumenty). Członkostwo nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały o przyjęciu w poczet członków.

Zapraszamy do współpracy!!!